Kontrowersje

10 Sty
Po wykonaniu egzekucji Saddama pojawiły się poglądy, że sąd oraz wyrok nie były ani bezstronne, ani sprawiedliwe i podlegały licznym naciskom politycznym. Oprócz tego dodawane było oskarżenie, iż władze irackie nie są suwerenne i podlegają całkowicie pod decyzje rządu USA,...
Read more »

Egzekucja

10 Sty
Saddam Husajn stracony został z powodu swoich zbrodni przeciwko ludzkości. Został skazany na śmierć poprzez powieszenie w wyniku procesu sądowego, w którym udało się ustalić, że jest winny śmierci kilkuset szyitów w roku 1982, liczba jego wszystkich ofiar jest jednak...
Read more »

Utrata władzy

10 Sty
Saddam utracił swoją faktyczną władzę w momencie kiedy USA przeprowadziło atak na Irak wiosną roku 2003. Nie został wtedy aresztowany, dokładne miejsce jego pobytu nie było bowiem znane. W okresie bezpośrednio po zajęciu stolicy kraju pojawiały się taśmy ukazujące jego...
Read more »

Światopogląd

10 Sty
Istnieje wiele wątpliwości co do samych przekonań religijnych Saddama. Niewątpliwie jednak wychowywany był on w wierze muzułmańskiej, jako sunnita, jednak pod wpływem socjalistycznych ideologii bliższy stał mu się światopogląd opierający się o materializm. W okresie całych rządów w Iraku na...
Read more »

Władza

10 Sty
Rok 1979 to moment kiedy wcześniejszy prezydent ogłasza oficjalnie odejście na emeryturę – wykorzystuje to czterdziestodwuletni wówczas Saddam, któremu udaje się uzyskać nie tylko stanowisko przewodniczącego partii, ale jednocześnie tytuł prezydenta. Polityka Saddama opierała się przede wszystkim na wykorzystywaniu bogatych...
Read more »

Młodość

10 Sty
Saddam Husajn urodził się w wiosce Tikrit, jego ojciec zajmował się hodowcom owiec. W wieku dziesięciu lat przenosi się jednak do swojego wuja, który zamieszkiwał stolicę kraju, a mianowicie Bagdad. Po raz pierwszy ożenił się z Sadżidą Talfah, z nią...
Read more »

Saddam Husajn

10 Sty
Saddam Husajn – postać jednego z lepiej rozpoznawalnych współczesnych dyktatorów oraz tyranów, który swoją władzę w Iraku sprawował nieprzerwanie w latach 1979 aż do roku 2003. W roku 2003 miejsce miała bowiem zbrojna interwencja wojsk USA oraz sprzymierzeńców, która spowodowała,...
Read more »

Śmierć

10 Sty
Zgodnie z oficjalnymi komunikatami Józef Stalin umrzeć miał piątego marca w dniu 1953 roku na wylew krwi. Istnieją jednak także poszlaki wskazujące na to, że został on zamordowany już kilka dni wcześniej za wiedzą lub też poleceniem niektórych z jego...
Read more »

Ocena historyczna

10 Sty
Józef Stalin obecnie postrzegany jest jako jeden z największych tyranów oraz ludobójców w dziejach nie tylko Rosji, ale także i całego świata. Przypisywane jest mu spowodowanie śmierci kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu milionów ludzi. Spotykane są też wyższe szacunki, tak naprawdę...
Read more »

Kult jednostki

10 Sty
Stalin, podobnie jak większość innych dyktatorów, dbał o swój wizerunek społeczny, przedstawiając się przede wszystkim jako spadkobierca Lenina. Swoimi działaniami oraz korkami podsycał jednocześnie wśród ludzi atmosferę ciągłej niepewności oraz zagrożenia. Jednocześnie kreowany był na wodza narodu, co objawiało się...
Read more »